1. Tax Refund garantează că va depune toate eforturile posibile pentru a organiza returnarea impozitului pe venit pentru persoanele care au lucrat în USA şi UK.

17123240849_14b0883f48_b2. Tax Refund va organiza returnarea maximă posibilă pe baza informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţie de către client şi în conformitate cu drepturile şi obligaţiile clientului faţă de legea fiscală a ţării din care se cere returnarea de taxe.

3. În cazul în care se impune o modificare în legea fiscală a ţării de unde se cere returnarea de taxe, sau în înterpretarea sau implementarea anumitor legi şi reguli de către autorităţile fiscale ale acelei ţări, Tax Refund va respecta angajamentul de a întocmi  dosarul de returnare în conformitate cu legea fiscală a ţării respective, dar şi cu înterpretarea şi implementarea ei de către autorităţile fiscale. Decizia finală cu privire la valoarea exactă a sumei returnabile aparţine autorităţilor fiscale relevante.

4. Tax Refund va pune la dispoziţia clientului suma returnabilă în cel mai scurt timp posibil, cu condiţia că acesta să furnizeze documentele necesare în timp util, dar şi că Autoritatea Fiscală Americană (IRS) să soluţioneze eficient procesarea dosarului de returnare.

5. Tax Refund nu işi asumă responsabilitatea pentru returnare, dacă:

  • clientul a oferit informaţii false, inexacte, incorecte, insuficiente, sau interpretabile în orice fel;
  • clientul a primit deja o returnare;
  • clientul a aplicat deja pentru o returnare de taxe, direct sau prin intermediari, fie ei persoane fizice sau juridice;
  • clientul datorează bani autorităţilor fiscale;
  • autorităţile fiscale deţin în evidenţele lor informaţii diferite decît cele oferite de client;
  • autorităţile fiscale ajung la concluzia că clientul nu are dreptul la o returnare de taxe. În acest caz Tax Refund va depune toate eforturile posibile pentru contestarea deciziei fiscului, dacă situaţia clientului ne îndreptăţeşte să luăm această măsură.

7. Tax Refund va depune toate eforturile posibile pentru a ajuta clienţii în soluţionarea problemelor fiscale, cu condiţia să i se furnizeze toate informaţiile necesare din partea clientului.

8. Semnarea împuternicirii care dă dreptul companiei ACORD TRAVEL prin intermediul serviciului Tax Refund de a procesa returnarea taxelorîn numele clientului, presupune acordul acestuia de a plăti un comision de procesare catre Tax Refund. În condiţiile în care clientul a semnat împuternicirea, autorizînd astfel Tax Refund să organizeze returnarea taxelor sale, dar a aplicat singur pentru returnare, sau a autorizat o alta persoană fizica sau juridică să organizeze, cu sau fără ştiinţa lui, aceeaşi returnare ataxelor, clientul nu este absolvit de plata comisionului de procesare către Tax Refund, indiferent dacă acesta a obţinut returnarea în alt mod decît prin intermediul serviciilor Tax Refund.

9. Odata ce autorizaţia a fost acordată, iar inregistrarea s-a efectuat la IRS toată corespondenţa legată de aplicaţia dvs. trebuie să fie procesată în mod direct de către Tax Refund. Orice iniţiativă luată de dvs., în calitate de client, de a contacta în mod direct oficiul fiscal fără a vă consulta în prealabil cu Tax Refund, va fi considerată o încălcare a termenilor contractului, iar comisionul de procesare va fi aplicat în acelaşi mod pentru munca depusă pe durata aplicaţiei.