Management Center Innsbruck

MCI Management Center Innsbruck este un lider în peisajul internaţional de învăţământ superior, promovînd competitivitatea organizaţiilor şi contribuind la profesionalizarea managementului, administrare, politică şi cultură. Nu rata unica ocazie!! Universitatea Perspectiva INT și Management Centre Innsbruck invită deținătorii diplmelor de licență, proprietari de întreprinderi, manageri să aplice pentru programe comune de Master în domeniul Administrării Afacerilor și Turismului.

Detalii

Programele comune prevăd schimb de know-how academic, mobilitatea academică a profesorilor și studenților, asigurarea calității înalte de predare în diverse limbi – română, rusă, engleză. Absolvenții vor deține diplome de Master din Republica Moldova și diplomă de MBA din Republica Austria. Realizarea programelor comune va permite absolvenților diversificarea oportunităților de amplasare în cîmpul muncii în țară și peste hotare.

Cooperarea universitară se încadrează în prevederile Procesului dela Bolognași scopurile strategice pe care și le trasează sistemele de învățămînt superior în Moldova și Austria în vederea creării Spațiului European Comun al Învățământului Superior.

 

Adresa :

Republica Moldova MD-2071
mun Chişinău
str. Alba Iulia 75
Tel. 022 747 958, 022 589 250 
Fax: 022 747 958
GSM: 079405488
 
Aplică on-line !
E-mail: university@perspectiva.md
 
Pagina web:  perspectiva.md

Vizualizare hartă mărită